«یکی از کارهای مهمی که جامعه‌ی نخبگان می‌تواند انجام بدهد این است که در دیپلماسی عمومی نقش ایفا کند. دیپلماسی عمومی یعنی ما بتوانیم نخبگان را گردآوری بکنیم ... {مثلا} گردآوری نخبگان جهان اسلام؛ گردآوری نخبگان محور مقاومت ... {یا} حتی گردآوری نخبه‌های حق‌جوی عالم در هر کشوری؛ در اروپا؛ در خود آمریکا؛ در جاهای دیگر، کسانی هستند که حق‌طلبند؛ حق‌جوی هستند ... آن‌وقت در این ارتباط و در نهادسازی‌هایی که با این ارتباط صورت می‌گیرد، شما می‌توانید دانش پاک و باشرافت را، اندیشه‌ی درست را منتقل کنید».

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان علمی (98/7/17)

   تاریخ های مهم
 • آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
  1401-11-01
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
  1401-11-15
 • آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات
  1401-10-01
 • تاریخ شروع همایش
  1401-12-15
برگزار کننده
 

سخن دبیر علمی همایش

خانم دکتر شهره پیرانیمحورهای همایش
 • همبستگی سیاسی نخبگان جهانی،سیاست بین الملل و مقاومت مردم یمن
 • همبستگی حقوقی نخبگان جهانی،حقوق بین الملل و مقاومت مردم یمن
 • همبستگی هنری نخبگان جهانی، هنر متعهد و مقاومت مردم یمن
 • همبستگی ادبی نخبگان جهانی، ادبیات پایداری و مقاومت مردم یمن
 • جامعه شناسی مقاومت مردم یمن، گروه های فعال در مقاومت یمن و نخبگان همبسته جهانی
 • همبستگی فرهنگی نخبگان جهانی بامقاومت مردم یمن

 اهداف همایش

 • بررسی ابعاد داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بحران یمن
 • بررسی تبعات داخلی و بین‌المللی بحران یمن
 • جلب توجه نخبگان جهانی در عرصه‌های مختلف سیاسی، هنری، اجتماعی، حقوقی و رسانه‌ای به مسأله یمن و مقاومت مردم یمن
 • اعلام همبستگی با مقاومت مردم یمن
 • تلاش برای جلب کمک‌های مادی و معنوی به مردم یمن برای عبور از بحران و...