• بررسی ابعاد داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بحران یمن
  • بررسی تبعات داخلی و بین‌المللی بحران یمن
  • جلب توجه نخبگان جهانی در عرصه‌های مختلف سیاسی، هنری، اجتماعی، حقوقی و رسانه‌ای به مسأله یمن و مقاومت مردم یمن
  • اعلام همبستگی با مقاومت مردم یمن
  • تلاش برای جلب کمک‌های مادی و معنوی به مردم یمن برای عبور از بحران و...