چهارمین پیش‌نشست «همایش بین‌المللی همبستگی نخبگان جهان با مقاومت مردم یمن» برگزار می‌شود

پیش‌نشست «نقش علما و اندیشمندان دینی در نهضت بیداری و مقاومت مردم یمن» به عنوان چهارمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی همبستگی نخبگان جهان با مقاومت مردم یمن در روز سه‌شنبه مورخ ۱۵ آذرماه 1401 از ساعت 10 با همکاری مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر در محل سالن اهل بیت(ع) مجمع جهانی اهل‌بیت برگزار می‌شود.
علاقه‌مندان می‌توانند از طریق پیوند زیر به صورت مجازی در نشست حضور یابند:
http:vc1.viannacloud.ir/rgg4oihmg1hx/

14 آذر 1401

دومین پیش‌نشست «همایش بین‌المللی همبستگی نخبگان جهان با مقاومت مردم یمن» برگزار می‌شود

پیش‌نشست «جایگاه الگوی مفهومی گفتمان مقاومت یمن در نظام فکری نخبگان جهان اسلام» به عنوان دومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی همبستگی نخبگان جهان با مقاومت مردم یمن در روز دوشنبه مورخ ۲۳ آبان‌ماه 1401 از ساعت 10 با همکاری موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر در محل سالن همایش‌های این موسسه برگزار می‌شود.
علاقه‌مندان می‌توانند از طریق پیوند زیر به صورت مجازی در نشست حضور یابند:
http:vc1.viannacloud.ir/rgg4oihmg1hx/

20 آبان 1401

نخستین پیش‌نشست همایش بین‌المللی «همبستگی نخبگان جهان با مقاومت مردم یمن» برگزار می‌شود.

پیش‌نشست «عمق‌بخشی به مقاومت مردمی یمن در عرصه بین‌الملل» به عنوان نخستین پیش‌نشست همایش بین‌المللی همبستگی نخبگان جهان با مقاومت مردم یمن در روز سه‌شنبه مورخ 19 مهرماه 1401 ساعت 10 الی 12 با همکاری موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر در محل سالن همایش‌های این موسسه برگزار می‌شود.

18 مهر 1401